پروژه ها و محصولات دارای فناوری پیشرفته

پروژه هایی با فناوری بالا (به انگلیسی: High Tech) به پروژه هایی در بالاترین درجه پیشرفت گفته می‌شود، به عبارت دیگر، پیشرفته ترین فناوری‌ای که امروزه در دسترس بشر است. از این رو فهرست پروژه هایی با فناوری پیشرفته که توسط ما انجام گرفته است، در این بخش قرار می گیرند

در این گروه هیچ محصولی قابل روئیت نیست