فایل های قابل دریافت پروژه فایل برخی از پروژه هایی که کل یا جزئی از آنها قابل دانلود است، در این قسمت در دسترس قرار می گیرند

این آرشیو شامل تمامی برنامه ها، نقشه مدارات و سورس های آماده شده توسط ما می شود که قابلیت دانلود را دارند.

 فایل ها

دانلود پروژه سامانه تحت وب دماسنج - کد 315
این محصول، سورس کامل پروژه سامانه تحت وب دماسنج با کد 315 می باشد. برنامه نویسی این پروژه به زبان php صورت گرفته است.
حجم فایل: 1.06 MB
سورس کامل پروژه دماسنج دیجیتال با سون سگمنت - کد 306
این محصول سورس کامل پروژه دماسنج دیجیتال با سون سگمنت با کد 306 می باشد. برنامه نویسی این پروژه را به زبان C تحت کاپایلر WinAVR و شماتیک PCB آن را تحت نرم افزار Altium Designer طراحی نموده ایم. به همراه این پروژه همچنین فایل شبیه سازی تحت نرم افزار Proteus نیز ارائه می گردد.
حجم فایل: 388 kB
سورس کامل پروژه فرکانس متر و ADC سه کاناله دیجیتال - کد 301
این محصول سورس کامل پروژه فرکانس متر و ADC سه کاناله دیجیتال با کد 301 می باشد. برنامه نویسی این پروژه را به زبان C تحت کاپایلر WinAVR و شماتیک PCB آن را تحت نرم افزار Altium Designer طراحی نموده ایم.
حجم فایل: 752 kB
سورس کامل پروژه کنترل استپ موتور با LCD - کد 305
این محصول سورس کامل پروژه کنترل استپ موتور با LCD با کد 305 می باشد. برنامه نویسی این پروژه را به زبان C تحت کاپایلر CodeVision و شماتیک PCB آن را تحت نرم افزار Altium Designer طراحی نموده ایم. به همراه این پروژه همچنین فایل شبیه سازی تحت نرم افزار Proteus نیز ارائه می گردد.
حجم فایل: 3.74 MB
سورس کامل کتابخانه راه انداز مبدل CS1180 برای لودسل - کد 302
این محصول سورس کامل کتابخانه راه انداز مبدل CS1180 برای لودسل با کد 302 می باشد. برنامه نویسی این کتابخانه را به زبان C تحت کاپایلر WinAVR و شماتیک آن را تحت نرم افزار Proteus طراحی نموده ایم.
حجم فایل: 278 kB
سورس کامل کتابخانه کامل راه انداز پروتکل RC5 - کد 303
کتابخانه پروتکل RC5 با کد 303 به زبان C و تحت کامپایلر WinAVR آماده شده است. همچنین شماتیک یک نمونه مدار تست شده را نیز جهت طراحی با این پروتکل در داخل فایلی که دانلود خواهید نمود، قرار داده ایم.
حجم فایل: 212 kB